06 Mart 2020

Gösterim: 1593

HONORED GUESTS

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege University, Türk Dil Kurumu Başkanı - TURKEY)


PROF. DR. GÜRER GÜLSEVİN 1961 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Ankara’da tamamladı. 1983’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını 1987’de, Doktorasını ise 1989 yılında tamamladı. 1989 yılında İnönü Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1993’te AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi’ne geçti. 1995 yılında Doçent ünvanını aldı. 2001 yılında AKÜ. Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Profesörlük ünvanını aldı ve aynı Fakülte’ye kurucu Dekan olarak atandı. 2004 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dili ve Lehçeleri” Anabilim Dalı’na Profesör olarak geçiş yaptı. Karşılaştırmalı olarak tarihî ve yaşayan Türk lehçeleri üzerinde çalışmaktadır. Yayımlanmış 9 kitabı, 100 makale ve bildirisi bulunmaktadır. TÜBİTAK’ta tamamlanmış 1 projesi vardır. Tamamlanmış 15 Doktora ve 32 Yüksek Lisans tez danışmanlığı vardır. Dergi editörlüğü ve hakemlikleri yapmaktadır. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir. Hâlen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Türkolog Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı olarak görevini  sürdürmektedir.    

 

 

Emeritus Prof. Dr. Leyla KARAHAN (Gazi University - TURKEY)

 

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünden ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu. Çeşitli liselerde, Gazi Eğitim Enstitüsünde ve Gazi Yüksek Öğretmen Okulunda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.1976 yılında Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesinde Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun’un danışmanlığında hazırladığı “Erzurumlu Darir - Kıssa-i Yusuf “ adlı tezi ile “Türk Dili Doktoru” unvanını aldı. Türk Dili Eğitimi, Türkiye Türkçesi Yazı Dili, Türkiye Türkçesi Ağızları ve Tarihî Türk Lehçeleri konusundaki araştırmalarıyla 1992 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu. 1982- 2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2001 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde iki öğretim yılı ders verdi ve Türkoloji Bölümü Başkanlığı, dekan vekilliği görevlerinde bulundu. 1992 yılında Türk Dil Kurumu aslî üyeliğine seçildi, burada Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığı yaptı,  çeşitli kol ve komisyonlarda görev aldı. Türk Dil Kurumunda iki projede (Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması, Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Grameri) proje yürütücüsü olarak görev aldı.

Birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Türk dili ile ilgili bilimsel kitaplar ve makaleler yazdı, uluslararası toplantılarda bildiriler sundu. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı eseri ile 1996 yılında Yazarlar Birliğinin  “Dil”  ödülünü aldı. 27 Eylül 2018 tarihinde emekliye ayrıldı. Halen Gazi Üniversitesinde ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde ders vermekte ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda 2018’den beri Türk Dil Kurumu asli üyesidir. Kurumda Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Başkanı olarak çeşitli faaliyetlerin yanında Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesinin yürütücülüğünü de yapmaktadır.