Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023

Gösterim: 589

KAPSAM VE KONULAR

Aşağıdaki çalışma alanları kapsamına giren konularda filolojik çalışma yapan tüm akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra bu alanlardaki uygulayıcılar bildiri özetlerini gönderebilirler:

  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  • Çeviribilim
  • Dünya Dilleri ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları vb.)
  • Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
  • Karşılaştırmalı Edebiyat
  • Klasik Türk Edebiyatı
  • Türk Dili
  • Türk Halk Bilimi
  • Yeni Türk Edebiyatı
  • Uygulamalı Dilbilim